Tyck till om tyreso.se

Ansökan och platserbjudande för plats i fritidsverksamhet

Ansökan om plats i fritidsverksamhet

Ansökan om plats i fritidsverksamhet, kommunal såväl som fristående verksamheter, görs via kommunens E-tjänstportal 

Nyanlända som saknar fullständigt personnummer måste göra en ansökan på en pappersblankett. Ansökningsblanketten lämnas in, ifylld, till Servicecenter. Ansökningsblankett finns i Servicecenter. Där kan de även hjälp till att fylla i blanketten.

Är du som förälder skild/separerad? Är ni föräldrar folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet, som bor växelvis hos er?

Då ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura för barnets fritidshemsplacering, där var och en av er är platsinnehavare samt att avgiften är baserad på respektive hushålls inkomst.

Platserbjudande

Plats erbjuds via e-post med en länk till e-tjänstportalen. Vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom sju dagar. Vid obesvarade platserbjudanden tas ansökan därefter automatiskt bort ur systemet.

Registrera inkomstuppgifter  

Vid accepterande av en fritidshemsplats måste vårdnadshavare omgående registrera följande uppgifter i kommunens E-tjänstportal

  • inkomstuppgifter,
  • familjeförhållanden (sambo/make/maka/partner),
  • barnets schema för vistelsetiden påförskolan,

Fritidshemsavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst, varför du som vårdnadshavare är skyldig att registrera dina inkomster och familjeförhållanden samt uppdatera dessa uppgifter för att få en korrekt avgift på din faktura.

VIKTIGT! Har du 0kr i inkomst måste själ aktivt registrera det! Registrerar du inte aktivt 0kr i inkomstuppgift blir du debiterade högsta avgift enligt maxtaxa.

Fakturor korrigeras endast 1 månad i efterskott i de fall dina uppgifter enligt ovan inte varit uppdaterade.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

För att vårdnadshavare ska få rätt avgift för sitt barns placering genomför kommunen årligen en retroaktiv avgiftskontroll. Kommunens system, med dina registrerade inkomstuppgifter, samkörs då med de inkomstuppgifter du angett till Skatteverket. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny