Tyck till om tyreso.se

Maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Tyresö kommun tillämpar maxtaxa inom all förskole- och fritidshemsverksamhet, såväl kommunalt som enskilt driven verksamhet. 

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Profilfritids

Profilfritids drivs i föreningsregi och lyder inte under förordningen om maxtaxa. För mer information om Profilfritids och avgifter, läs här:

Profilfritids

Skyldighet registrera inkomstuppgift

Vårdnadshavare med barn placerade i kommunal förskole-och fritidsverksamhet måste registrera nedanstående uppgifter, och vid förändringar omgående uppdatera dessa:

  • inkomstuppgifter (förändras bland annat vid föräldraledighet, arbetslöshet med mera)
  • familjeförhållanden (sambo/make/maka/partner ska anges. Vid till exempel separation/skilsmässa måste dessa uppgifter uppdateras),
  • barnets schema för vistelsetiden påförskolan och fritidshemmet,

Registrera eller ändra inkomstuppgifter via E-tjänstportalen

Fritidshemsavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst

Fritidshemsavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst, varför du som vårdnadshavare är skyldig att registrera inkomstuppgifter och familjeförhållanden samt uppdatera dessa för att få en korrekt avgift på din faktura. 

Fakturor korrigeras i endast 1 månad i efterskott i de fall dina uppgifter enligt ovan inte varit uppdaterade.  

VIKTIGT! Har du 0 kr i inkomst måste du aktivt registrera detta! Registrerar du inte 0kr i inkomstuppgift blir du debiterad högsta avgift enligt maxtaxa.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

För att vårdnadshavare ska få rätt avgift för sitt barns placering genomför kommunen årligen en retroaktiv avgiftskontroll våra system, med dina registrerade inkomstuppgifter, samkörs med de inkomstuppgifter du uppgett till Skatteverket.

Ändrade inkomstuppgifter

Du anmäler endast inkomstförändringar som gäller i mer än 30 dagar. Förändrade inkomster som påverkar avgiften (till exempel vid sjukskrivning föräldraledighet, arbetslöshet med mera) är du som vårdnadshavare skyldig att omgående registrera via kommunens e-tjänstportal:

E-tjänstportal

Hushållets sammanlagda inkomst

Med hushållets sammanlagda inkomst menas att de som är folkbokförda på samma adress, gifta par eller partner/sammanboende, är skyldiga att uppge sina inkomster i

E-tjänstportal

Barn med växelvis boende

Är du som förälder skild/separerad och ni föräldrar är folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er, ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura, där var och en av er är platsinnehavare. Avgiften är då baserad på respektive hushålls inkomst. OBS! Vid uppsägning av plats görs detta av den föräldrar som inte längre önskar ha sin plats kvar för barnet.

Rätt till plats i fritidsverksamhet upphör vid obetalda fritidshemsavgifter

Vi obetalda fritidshemsavgifter utgår påminnelser, därefter skickas ärendet till inkasso och barnets placering kan komma att avslutas. Vårdnadshavare informeras alltid skriftligen innan platsen avslutas och fritidshemmet informeras om platsens upphörande.

Läs mer om Avgift i fritidshem


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2018-01-03

Högermeny