Tyck till om tyreso.se

Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubbar

Riktlinjer för kommunala fritidshem gäller för barn från och med första måndagen i augusti det år barnet fyller 6 år, eller det år barnet börjar skolår 1, fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Från vårterminen det år barnet fyller 10 år får fritidsklubb erbjudas istället för fritidshem.

Avgift för fritidshem omfattas av förordningen om maxtaxa, vilket avgiften för fritidsklubb inte gör.

Riktlinjerna för de kommunala fritidshemmen finner du här:

Riktlinjer för kommunala fritidshem och fritidsklubbar   

Vad är skillnaden på fritidshem och fritidsklubb? Här kan du läsa mer om olika begrepp inom förskola och fritidshem:

Begrepp inom förskola och fritidshemsverksamhet


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-17

Högermeny