Tyck till om tyreso.se

Projekt med profilfritids i Tyresö

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2014 att minst en fritidsgård, fritidsklubb eller träffpunkt skulle drivas i enskild regi. Dessa föreningsdrivna fritidsgårdar ska ge barn och unga möjlighet att välja fritids- och lovaktiviteter efter sina intressen

Barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden erbjöd därför hösten 2014 att ge fyra anordnare ekonomiskt stöd för att starta profilfritids. Föreningarna fick ansöka om att få ordna profilfritids där de bland annat fick uppge vilken verksamhetsprofil de har, vilka lokaler man avsåg använda och hur man planerade bemanningen.

Kommunen ställde som krav att minst en anställd skulle ha utbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga. Andra krav var att befintliga lokaler skulle nyttjas och att föräldraavgiften inte får överstiga 800 kronor per månad.

Det från början tvååriga projektet med profilfritidsverksamhet förlängdes under vårvintern 2016 med ett år. Innan projektperioden löper ut, hösten 2017, ska en utvärdering göras och förslag ska tas fram hur en eventuell permanentning och långsiktig finansiering av verksamheten framöver kan se ut.

Syftet med profilfritids är att skapa en större valfrihet för familjerna att kunna välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen. 


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-11-22

Högermeny