Tyck till om tyreso.se

Fritidsklubbar

Tyresö kommun erbjuder fritidsklubbar från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år (gäller elever i skolår 4–6). Verksamheten är öppen för alla elever.

Vad är en fritidsklubb?
Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i skolår 4–6. Öppen verksamhet innebär att barnen kommer till fritidsklubben när de själva har behov av det. Klubbens verksamhet är anpassad för de lite äldre barnen och lyder inte under läroplanen för fritidshemmet.

Föräldrar kan ansöka om plats i fritidsklubb för sitt barn och samtidigt ha kvar barnets placering på fritidshemmet. Två avgifter utgår då; en månadsavgift för fritidshemsplaceringen och en terminsavgift för fritidsklubbsplaceringen. Avgift för fritidshem omfattas av förordningen om maxtaxa, vilket avgiften för fritidsklubb inte gör.

Ansökan till fritidsklubb görs via kommunens E-tjänstportal

Vad kostar det?
Fritidsklubben kostar 500 kronor per termin. Avgiften lyder inte under förordningen om Maxtaxa 

Kostnad för mellanmål och för lunch under sport-, påsk-och höstlov tillkommer.

När har fritidsklubbarna öppet?

Öppettider under  terminstid: 14:00 - 17:00

Öppettider under sport-, påsk- och höstlov: 9:00 - 17:00
Under jul- och sommarlov är fritidsklubben stängd.

Var ligger fritidsklubbarna?
Fritidsklubbarna drivs i samarbete med kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdscheferna är ansvariga för dessa verksamheter.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med fritidsgårdarna enligt nedan:


Fritidsgården Kringlan
Vendelsövägen 42
Fritidsgårdschef: Inger Lundin, tel 08-5782 74 24

Fritidsgården Nyboda
Pluggvägen 53
Fritidsgårdschef: Inger Lundin, tel 08-5782 97 40


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21