Tyck till om tyreso.se

Fritidsverksamhet

I Tyresö kommun erbjuds fritidsverksamhet i form av fritidshem, fritidsklubb samt profilfritids. Nedan finns kort allmän information om de olika verksamhetsformerna.

Tyresö kommuns fritidsverksamhet är en pedagogisk verksamhet som ska komplettera utbildningen i grundskolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshem

Fritidshemsplats erbjuds barn från första måndagen i augusti det år de fyller sex och börjar i förskoleklass fram till skolavslutningen det år de fyller 13 år. För barn som fyllt 10 år sker detta många gånger i form av fritidsklubb/fritidsgård, se mer information nedan. Plats på fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier, barnets eget behov eller barnets behov på grund av familjens situation i övrigt.

I Tyresö kommun finns fristående såväl som kommunala fritidshem. 

Riktlinjer kommunala fritidshem & fritidsklubbar

Riktlinjer kommunala fritidshem

För mer information om de Kommunala fritidshemmen

Fristående skolors fritidshem
De fristående skolornas fritidshem omfattas av skollagen och följer läroplanen. För närmare information om de fristående skolornas fritidshem och deras riktlinjer, vänligen kontakta verksamheten på den fristående skola det gäller.

Profilfritids

Tyresö kommun har avtal med föreningar som  får anordna profilfritids. Med Profilfritids ges familjer en större möjlighet att välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån barnens egna intressen. Profilfritids drivs inte av kommunen och verksamheten lyder inte under skollagen, profilfritids omfattas därför inte av maxtaxan.

Ansökan till Profilfritids görs hos respektive förening. För mer information:

Profilfritids

Fritidsklubbar och fritidsgårdar - för elever i skolår fyra och uppåt

För elever som har fyllt 10 år erbjuds kommunala fritidsklubbar och fritidsgårdar som ett alternativ till fritidshem. Fritidsklubbarna erbjuder eftermiddagsverksamhet för elever i skolår fyra till sex, och fritidsgårdarna har verksamhet för elever från skolår sex.

För mer information om fritidsklubbarna, läs här Fritidsklubbar

För mer information om fritidsgårdarna, läs här Fritidsgårdar & Träffpunkter

Avgift, ansökan och uppsägning

Avgift
Här finner du mer information om avgiften för kommunens fritidsverksamhet.

Ansökan om plats på fritidshem och fritidsklubb
Ansökan om plats på fritidshem och fritidsklubb (dock ej Profilfritids), görs via kommunens E-tjänstportal.

Uppsägning av plats på fritidshem och fritidsklubb
Barn som har plats på kommunala fritidshem kommer enligt skollagen vara inskrivna fram till skolavslutningen det år barnet fyller 13 år. Du som är vårdnadshavare och har barn på kommunalt fritidshem måste själv säga upp ditt barns placering på fritidshemmet när barnet är moget att lämna fritids. Uppsägningstiden för fritidshem och fritidsklubb är 30 dagar.

Uppsägning av plats görs via kommunens E-tjänstportal.

 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-05