Tyck till om tyreso.se

Psykolog och kurator

Psykologen och kuratorn är ett stöd till elever, personal och vårdnadshavare inom förskolan och skolan.

Psykolog
I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en psykolog. Det finns även en psykolog med inriktning mot förskolan. Psykologens uppdrag är att förmedla psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal, vårdnadshavare, barn och elever. Detta görs genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus. 

Psykologen deltar även i utvecklingsarbete och följer forskning och metodutveckling. Psykologgruppen har en bred kompetens inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp- och organisationsutveckling. 

Psykologen erbjuder bland annat

  • stöd till elever, personal och vårdnadshavare,
  • handledning och konsultation,
  • psykologutredningar och bedömningar med åtgärdsförslag,
  • kris- och konflikthantering,
  • metodutveckling och fortbildning.
  •  

Kurator

 I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en kurator. Kuratorns uppdrag är att agera stödjande, rådgivande och kartläggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kuratorn arbetar främjande och förebyggande och utvecklar elevhälsan genom att ta del av aktuell forskning, internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt.

Kuratorn erbjuder bland annat 

  • Psykosociala kartläggningar, samt skolsociala utredningar på rektors uppdrag.
  • Konfidentiella samtal med elever och deras familjer.
  • Handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • Information och samarbete gällande samhällets stödfunktioner.

 

Kontakt

Kontakt med en psykolog eller kurator får du via din skola. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny