Tyck till om tyreso.se

Grund för rätt till plats i kommunal förskola

Rätt till plats i förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet erbjuds för barn i åldrarna 1- 5 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och studier. Barn med en vårdnadshavare som är

  • arbetslös från den 1 januari 2016 erbjuds 30 timmar per vecka, 
  • barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig erbjuds,  från den 1 januari 2016,20 timmar per vecka året runt eller 25 timmar per vecka under grundskolans terminer; samtliga lov och lovdagar är då undantagna.

Kommunen erbjuder plats i förskola inom tre månader. Ansökan om plats i förskoleverksamhet ska därför göras senast tre månader innan plats önskas, dock tidigast tre månader efter barnets födelse. Ansökningsdatumet ligger till grund för barnets plats i förskolekön. Ansökan görs via kommunens E-tjänstportal.

Enligt Skollagen ska barnet "(...) erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om placering vid en viss förskoleenhet." I Tyresö kommun har du som förälder möjlighet att ställa ditt barn i kö till tre alternativa förskolor. Vid placering tar vi hänsyn till dina önskemål och placerar i första hand ditt barn på någon av de förskolor du har valt, dock i mån av platstillgång. Finns inte plats ledig på någon av de förskolor du har valt, kommer ditt barn att erbjudas en plats på någon annan förskola, så nära barnets hem som möjligt.

Läs mer om allmänna bestämmelser och kommunens uppdrag i Skollagen 8 kap. 

Barn från Tyresö kommun som önskar plats i annan kommun

Vårdnadshavare har rätt att söka  förskoleplats i annan kommun.  Ansökan om plats görs i den kommun det gäller. Tyresö kommun betalar ersättning för plats i förskola med offentlig huvudman i annan kommun i de fall särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap 13§ och under förutsättning att vårdnadshavaren inte har skulder till barn-och utbildningsförvaltningen.

Barn från annan kommun som önskar plats i Tyresö

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om plats i förskoleverksamhet i Tyresö kommun. Barnets hemkommun (barnets folkbokföringsadress) är ansvarig för att barnet erbjuds plats inom fyra månader. Tyresö kommun erbjuder barn från annan kommun plats om särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap 13§ och i mån av platstillgång. En förutsättning för placering är att hemkommunen betalar ersättning till Tyresö kommun och att vårdnadshavaren inte har en aktuell skuld till Tyresö kommun.

Vårdnadsbidrag 

Regeringen har beslutat att vårdnadsbidraget ska upphöra per den 31 januari 2016. Den 20 december 2015 var sista ansökningsdatum för att få vårdnadsbidrag beviljat i Tyresö kommun. De föräldrar som per detta datum fått bidraget beviljat får behålla det fram tills dess barnet fyller 3 år, eller tills du som förälder själv säger upp bidraget.

Vårdnadshavare har kunnat ansöka om ett helt eller halvt vårdnadsbidrag för barn i åldrarna 1-3 år. Vid beviljat vårdnadsbidrag får vårdnadshavare 3000 kr per månad (helt)/1 500kr (halvt) att kunna vara hemma med sitt barn lite längre, istället för att ha barnet på förskola.

En placering i förskola är inte möjlig om vårdnadshavaren har fått helt vårdnadsbidrag beviljat. Vid halvt vårdnadsbidrag får barnet vara på förskolan maximalt 20 timmar/vecka. För mer information och ansökan läs mer här:

Vårdnadsbidrag


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-03-16