Tyck till om tyreso.se

Öppettider, omsorgstid & hämtning/lämning

Öppettider

Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg har öppet alla helgfria vardagar, julafton, nyårsafton och midsommarafton undantagna.  Ramtiden är kl 06.30–18.30. Beslut om förskolornas öppettider fastställs av förskolechefen med utgångspunkt i vårdnadshavares behov av vistelsetid för barnet.

Förskolan har fem planeringsdagar per år. Under APT-möten, semestertider och planeringsdagar erbjuder förskolorna verksamhet, vilken då kan förläggas till en angränsande förskola.

Vistelsetid vid föräldraledighet, arbetslöshet eller halvt vårdnadsbidrag

Förskolechefen vid den förskola, där barnet är placerat, avgör när placeringstiden (mellan 20-30 timmar per vecka) ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. 

Lämna och hämta 

Barn ska hämtas och lämnas av vårdnadshavaren eller annan person, som vårdnadshavaren på förhand har meddelat personalen om. Vårdnadshavare ska i förväg informera förskolan i de fall äldre syskon ska hämta hem yngre syskon. Lämnings- och hämtningsrutinerna på varje förskola ska vara kommunicerade och väl kända av föräldrar och barn.


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-03-16

Högermeny