Tyck till om tyreso.se

Säga upp barnets förskoleplacering

Nedan information om uppsägning av förskoleplats gäller endast de kommunala förskolorna och den kommunala pedagogiska omsorgen. Vänligen se respektive fristående verksamhets webbplats för information om deras riktlinjer alternativt kontakta den fristående verksamheten för information.

Uppsägning av plats

Nedan gäller endast de kommunala förskolorna och kommunala pedagogiska omsorgen. Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan ha andra uppsägningsregler, vänligen se respektive fristående verksamhets webbplats för information om deras riktlinjer. Här finner du de fristående verksamheternas kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter fristående förskolor

Kontaktuppgifter fristående pedagogiska omsorgen

Uppsägningstiden för placering i kommunala förskolor är 30 dagar. Uppsägning av förskoleplats görs av dig som vårdnadshavare i kommunens E-tjänstportal

Avgift betalas under uppsägningstiden. Lämnar barnet sin plats under uppsägningstiden utgår avgift för resterande tid.

Notera! Är du som vårdnadshavare skild, med delad vårdnad om barnet, måste varje platsinnehavare säga upp sin egen plats. Föräldrar med olika folkbokföringsadresser och delad faktura, läs mer här:

Delad faktura

Vid byte mellan kommunal och fristående förskoleverksamhet gäller 30 dagars uppsägningstid.

Vid nyplacering gäller 30 dagar uppsägningstid två veckor efter det att inskolning påbörjats.

Övergång från förskola till skola

Barn, som ska sluta på förskolan för att till hösten börja i förskoleklass, skrivs automatiskt ut sista fredagen i juli.

Vill du som vårdnadshavare avsluta ditt barns placering tidigare måste du själv aktivt göra en uppsägning till önskat datum i kommunens E-tjänstportal. Uppsägningstiden är 30 dagar. Notera! Platsen sägs inte upp i och med att du lämnar information till förskolans personal om ditt barns vistelsetid under sommaren. 

Rätt till plats i förskola upphör vid obetalda förskoleavgifter

Vi obetalda förskoleavgifter utgår påminnelser, därefter skickas ärendet till inkasso och barnets placering kan komma att avslutas. Vårdnadshavare informeras alltid skriftligen innan platsen avslutas och förskolan informeras om platsens upphörande.


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-03-16