Tyck till om tyreso.se

Hur fungerar förskoleavgiften?

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

Kommunen tillämpar maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara.

När du tackar ja till en förskoleplats är varje vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om inkomst och familjeförhållanden. Du måste uppdatera denna information om den förändras på grund av till exempel föräldraledighet, inkomständring, eller arbetslöshet.

Om du inte registrerar uppgifter om din inkomst, godkänner du som platsinnehavare högsta avgift enligt maxtaxan.

Den vårdnadshavare som ansöker om plats i förskolan blir platsinnehavare och är den person som får fakturan för förskoleavgiften.

Läs mer om avgiftsnivåerna i förskolan


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-07-24

Högermeny