Tyck till om tyreso.se

Maxtaxa, avgift & inkomstuppgifter

Tyresö kommun tillämpar förordningen om maxtaxa inom all förskoleverksamhet, såväl kommunalt som enskilt driven verksamhet.

Läs mer om maxtaxan på Skolverkets webbplats

Skyldighet registrera inkomstuppgift

Vårdnadshavare med barn placerade i kommunal såväl som fristående förskoleverksamhet är skyldiga att registrera nedanstående uppgifter, och vid förändringar omgående uppdatera dessa.
Det gör du via kommunens e-tjänstportal. 

  • inkomstuppgifter (förändras bland annat vid föräldraledighet, arbetslöshet med mera)
  • familjeförhållanden (sambo/make/maka/partner ska anges vid t.ex. separation måste uppgifterna uppdateras),
  • barnets schema/dess vistelsetid på förskolan (måste uppdateras vid föräldraledighet, arbetslöshet, vid beviljat vårdnadsbidrag med mera)

Registrera eller ändra inkomstuppgift via E-tjänstportalen

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst, varför du som vårdnadshavare är skyldig att registrera dina inkomster och familjeförhållanden samt uppdatera dessa uppgifter för att få en korrekt avgift på din faktura.

Fakturor korrigeras endast 1 månad i efterskott i de fall dina uppgifter enligt ovan inte varit uppdaterade.

VIKTIGT! Har du 0 kr i inkomst måste du aktivt registrera detta! Registrerar du som vårdnadshavare inte 0kr inkomstuppgift blir du debiterad högsta avgift enligt maxtaxa.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

För att vårdnadshavare ska få rätt avgift för sitt barns placering genomför kommunen årligen en retroaktiv avgiftskontroll. De inkomstuppgifter som du har registrerat i e-tjänstportalen samkörs med de inkomstuppgifter som du har uppgett till Skatteverket.

Ändrade inkomstuppgifter

Du anmäler endast inkomstförändringar som gäller i mer än 30 dagar. Förändrade inkomster (till exempel vid sjukskrivning, föräldraledighet, om du av andra skäl har gått ned i arbetstid) som påverkar avgiften är du som vårdnadshavare skyldig att omgående registrera via kommunens e-tjänstportal: 
E-tjänstportalen

Fakturor korrigeras endast 1 månad i efterskott i de fall dina uppgifter enligt ovan inte varit uppdaterade.

Hushållets sammanlagda inkomst

Med hushållets sammanlagda inkomst menas att de som är folkbokförda på samma adress, gifta par eller partner/sammanboende, är skyldiga att uppge sina inkomster i E-tjänstportalen.

Barn med växelvis boende & delad faktura

Är du som förälder skild/separerad och ni föräldrar är folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er, ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura, där var och en av er är platsinnehavare. Avgiften är då baserad på respektive hushålls inkomst.

OBS! Vid uppsägning av plats görs detta av den förälder som inte längre önskar ha sin plats kvar för barnet.

Rätt till plats i förskoleverksamhet upphör vid obetalda förskoleavgifter

Vi obetald förskoleavgift utgår påminnelser, därefter skickas ärendet till inkasso och barnets placering kan komma att avslutas. Vårdnadshavare informeras alltid skriftligen innan platsen avslutas och förskolan informeras om platsens upphörande.

Läs mer om avgift i förskola och pedagogisk omsorg


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-19