Tyck till om tyreso.se

Riktlinjer för kommunala förskolor

Det ska vara tydligt för dig som vårdnadshavare vad som gäller när du har ditt barn placerat i en kommunal förskola. Därför har samtliga kommunala förskolor gemensamma riktlinjer.

Riktlinjer för kommunala förskolor omfattar barn i åldrarna 1-5 år. Från den 1 januari 2016 gäller nya riktlinjer för de kommunala förskolorna.

Nytt i riktlinjerna är:

  • barn med en vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till 30 timmars förskola per vecka, 
  • barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig kan välja att ha barnet på förskolan 20 timmar per vecka året runt som tidigare, eller 25 timmar per vecka under grundskolans terminer, då är samtliga lov och lovdagar undantagna och avgift tas ut,
  • kommunen beviljar sedan den 20 december 2015 inga nya vårdnadsbidrag då regeringen fattat beslut om att vårdnadsbidraget ska upphöra per den 31 januari. Vårdnadshavare som före den 20 december fått bidraget beviljat får behålla det tills barnet fyller 3 år eller tills vårdnadshavaren själv säger upp det.

Nedan finner du riktlinjerna i sin helhet:

Riktlinjer för kommunala förskolor i Tyresö kommun (pdf) 

Nedan finns förkortad information gällande riktlinjerna för de kommunala förskolorna: 


Riktlinjer i korthet

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny