Tyck till om tyreso.se

Kommunal pedagogisk omsorg

Den kommunala pedagogiska omsorgen är knuten till Lokets förskola och har förskolechefen som arbetsledare.

Öppettider

Öppettiderna är som regel samtliga vardagar kl. 06.30-18.30. Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Utöver detta kan verksamheterna stänga ytterligare två dagar per år för planering och utvärdering. Om ni som föräldrar inte kan ordna för barnet själva dessa två dagar erbjuder kommunen annan tillfällig placering.

Kontaktuppgifter

Granit- och Mellanbergsgruppen
Loket och Tärningens pedagogiska omsorg
Förskolechef Inger Palmér, tel 08-5782 98 71 eller e-post: Inger Palmér.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-15

Högermeny