Tyck till om tyreso.se

Fristående pedagogisk omsorg

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag, i enskild regi.

Fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag, i enskild regi.

För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten regleras av skollagens kap 25. Fristående pedagogiska omsorgen ska följa Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98).

Den pedagogiska omsorgens uppgift är att genom sin verksamhet erbjuda barn lärande, omsorg, omvårdnad och, i samarbete med hemmen, uppfostran. 

Pedagogiska omsorgen (familjedaghem) inklusive skolbarnomsorg finns för barn i åldrarna 1-13 år. Omsorgen erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Föräldrar med barn placerade i pedagogisk omsorg betalar enligt maxtaxans regler.

Här kan du läsa mer om pedagogisk omsorg:

Skolverket-pedagogisk omsorg

Är du intresserad av plats för ditt barn är du varmt välkommen att kontakta oss!

Farmarstigen

Familjedaghemmet Myran: Vigdis Tengelsen, tel 070-14 33 425

Bilder från Myran

 

Trollbäcken

Marie Sparresjö, tel 070- 712 22 08 Lillefot pedagogiska omsorg: www.lillefoten.se

Rotvik/Öringe

Hjördis Hasselhuhn, tel 070-443 94 20
Jeanette Bjurner, tel 0709-567 402


Lena Berntzon tel 08-770 05 06, 0731-564 507 

Lindalen

Patricia Järbrink, tel 08-712 59 68, 073-731 61 13
Eva Blomqvist, tel 08-712 71 29, 070-477 31 07 

Strand

Jill Johansson, tel 08-648 12 59


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny