Tyck till om tyreso.se

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Tyresö kommun finns såväl kommunal som fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem). Den pedagogiska omsorgens uppgift är att genom sin verksamhet erbjuda barn lärande, omsorg, omvårdnad och fostran.

MammabarnPedagogisk omsorg

År 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i lagen. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem (dagbarnvårdare/dagmamma) är den vanligaste formen av verksamhet. I ett familjedaghem tar en person emot barn i sitt hem. Andra former av pedagogisk omsorg kan till exempel vara flerfamiljslösningar, där ett antal familjer turas om att ta hand om varandras barn i hemmet. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 13 år.

Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten. Omsorgen och barnens trygghet är viktiga och den pedagogiska omsorgen ska vara organiserad på så sätt att verksamheten gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. 

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats

Avgift

Vårdnadshavare med barn placerade i den pedagogiska omsorgen betalar avgift enligt systemet med maxtaxa. 

Läs mer om maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Pedagogisk omsorg i Tyresö

Den kommunala pedagogiska omsorgen är knuten till en förskola och har förskolans förskolechef som arbetsledare. För ytterligare information om den kommunala pedagogiska omsorgen, vänligen kontakta Inger Palmér, förskolechef, telefon 08-578 290 10 eller e-post: Inger Palmer

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag, i enskild regi.För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. 

Är du intresserad av en plats för ditt barn i den pedagogiska omsorgen?
Här finns kontaktuppgifter till: Fristående pedagogiska omsorgen

Är du intresserad av att bli fristående dagbarnvårdare inom den pedagogiska omsorgen här i Tyresö? 
Du hittar all information på vår utförarwebb.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-11

Högermeny