Tyck till om tyreso.se

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Tyresö kommun strävar efter att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger då behov av sådan omsorg finns.

Omsorg på obekväm arbetstid tillhandahålls för barn från 1 års ålder till och med vårterminen (skolavslutningen) det år barnet fyller 13 år. För att kunna få omsorg för sitt barn på obekväm arbetstid ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Tyresö kommun.

Som obekväm arbetstid räknas arbetstidertider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga mellan kl. 18:30-06:30.

För att ett behov ska anses föreligga och ge en vårdnadshavare rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavares situation vara sådan att ett behov av omsorg på obekväm arbetstid behövs vid minst fyra tillfällen per månad och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Har du behov av omsorg på obekväm arbetstid?

Skicka in din ansökan till barn-och utbildningsförvaltningen. Ansökan ska styrkas med följande:

  • Arbetsgivarintyg
  • Arbetstidsschema
  • Intyg från arbetsgivaren att det inte går att ordna arbetstidsbyte

Här finner du ansökningsblankett
Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
135 81 Tyresö

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid i
Riktlinjer för kommunala förskolor

Har du frågor är du välkommen att kontakta barn-och utbildningsförvaltningen, forskola@tyreso.se, 08-578 290 37.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-11-25

Högermeny