Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

T. f. rektor: Erika Köster
Biträdande rektor: Annika Wallén
Skolformer: Förskoleklasser, grundskola åk 1-6 och fritidshem. 
Elevantal läsåret 2017/2018:  ca 400 elever
Förskoleklass: ca 60 barn
Fritidshem: ca 320 barn

Fornuddens skola har barn i åldrarna 6-12 år.
Skolans mål är att skapa en miljö där varje barn växer och lär med god självkänsla.
Kursplanerna i de olika ämnena lyfter fram fem kärnkompetenser som genomsyrar alla ämnen från åk 1-9 Dessa kompetenser är kommunikation, samarbete, kreativitet, reflektion och ansvar.

 Läs mer om Kunskapssyn och bedömning på sidan

"Så arbetar vi".


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny