Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro

Trygghet och arbetsro är två ledord på Trollbäckens skolor. Här kan du läsa om hur Fornuddens skola arbetar med dem.

Trygghetsteamet på Fornuddens skola läsåret 2017-2018

Teamet består, från vänster på bilden, av Ewa Tillbom (pedagog), Annelie Renberg (kurator), Marie Hansen (specialpedagog), Erika Köster (tf rektor), Antonina Berishvili (förskollärare), Lena Thorén Westerberg (fritidspedagog).

Teamet arbetar med följande:

  • Att hålla skolans handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling aktuell.
  • Att ha ett pågående likabehandlingsarbete utifrån begreppen: främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande.
  • Att ta emot kränkningsanmälningar och utreda dessa.
  • Att analysera de enkäter gällande trygghet och trivsel som genomförs och kartlägga om det finns elever som är utsatta för diskriminering och kränkande behandling.
  • Att agera för att se till att diskriminering och kränkningar upphör.
  • Alla former av kränkningar anmäls av rektor till huvudmannen.

 

Alla elever ska ha någon vuxen på Fornuddens skola som de kan vända sig till om de eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.

Elever och föräldrar ska ha möjlighet att vända sig till alla vuxna i skolan, men i första hand till mentor/klasslärare, därefter trygghetsteamet och sedan elevhälsoteamets medlemmar och skolledning.

Skolan ser allvarligt på alla former av diskriminering och kränkningar och målet är att sådant inte ska förekomma i skolan. Alla vuxna är ansvariga för att uppmärksamma och ingripa vid diskriminering eller kränkande behandling.

Skolan följer lagens definition på vad som menas med diskriminering och kränkande behandling. 


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny