Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro

Trygghet och arbetsro är två ledord på Trollbäckens skolor. Här kan du läsa om hur Fornuddens skola arbetar med dem.

Tyrgghet

Trygghetsteamet på Fornuddens skola

Teamet består av Erika Köster (tf rektor), Annelie Renberg (kurator), Annika Almberg (fritidspedagog), Lena Westerberg (fritidspedagog).

 Teamet arbetar med följande:

  • Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.
  • Att ha ett pågående likabehandlingsarbete utifrån begreppen: främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande.
  • Att ta emot händelserapporter och utreda kränkande behandling, trakasserier eller mobbning, samt agera för att se till att diskriminering och kränkningar upphör.
  • Att regelbundet kartlägga om det finns elever som är utsatta för diskriminering och kränkande behandling.
  • Alla former av kränkningar anmäls av rektor till huvudmannen.

Alla elever ska ha någon vuxen på Sofiebergsskolan som de kan vända sig till om de eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.

Elever och föräldrar ska ha möjlighet att vända sig till alla vuxna på skolan men i första hand mentor/klasslärare, därefter Trygghetsteamet och sedan Elevhälsoteamets medlemmar och skolledning.

Skolan ser allvarligt på alla former av diskriminering och kränkningar och målet är att sådant inte ska förekomma i skolan. Alla vuxna är ansvariga för att uppmärksamma och ingripa vid diskriminering eller kränkande behandling.

 Skolan följer lagens definition på vad som menas med diskriminering och kränkande behandling. 


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Högermeny