Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Huvudbild

I Fornuddens skola börjar vi med slöjd från år 3 vilket är mycket uppskattat! I slöjden utvecklar barnen kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmågan att lösa problem. Välkomna att hälsa på oss i slöjdsalen!

 

På slöjden i skolan vill vi att du ska:

  • Bygga din självkänsla och tro på dig själv, att just DU kan slöjda.
  • Ge lust till att skapa genom att koppla kunskap och intresse till skapandet i slöjden.
  • Lära sig planera sitt arbete och hitta olika lösningar på hur man kan komma vidare med det man arbetar med.
  • Provar olika verktyg, redskap och arbetssätt. Genom detta lär man sig att slöjda!
  • Träna på att ta ansvar för att man lär sig något i slöjden, planerar och genomför det man tänkt göra, så gott man kan.
  • Träna på att se svåra, lätta, bra och mindre bra saker i det man skapat. Kunde man gjort något på ett annat sätt?

Kristina Fernholm Sandström, trä och metallslöjdslärare.

Elina Nygårdh, textilsslöjdlärare

 


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny