Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolkurator

Jag heter Annelie Renberg och arbetar som kurator i Fornuddens skola. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog.

Skolans uppdrag är kunskap, fostran och hälsa och skollagen och läroplaner beskriver uppdraget.

Kunskap omfattar elevens skolarbete och studiesituation.

Fostran avser elevens sociala utveckling - elevens relationer, ansvarstagande, förhållande till normer och regler.

Hälsa omfattar fysisk hälsa - och psykisk hälsa - elevens känslomässiga utveckling, elevens trivsel, relationer och självbild.

 

Mitt uppdrag innebär att bidra med psykosocial kompetens och se eleverna i hela sitt sammanhang, för att medverka till att de uppnår kunskapsmålen. Det innebär att, vid behov, ta reda på hur de har det på fritiden, i familjen, i klassen och i skolmiljön. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. Att arbeta förebyggande och sträva mot att agera innan, är en viktig del i mitt arbete.

 

Jag arbetar också med skolans värdegrundsarbete (respekt och förståelse för varandra), handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan), krishantering (vid behov) samt mot kränkningar (i verkliga livet och på nätet).

 

Mitt mål är att alla barn ska må bra, utvecklas positivt och trivas i skolan.

 

Du som är elev i skolan kan komma och prata med mig om allt möjligt, om du exempelvis är arg, glad, ledsen eller rädd för något. Om du vill träffa mig och prata om något, kan du komma direkt till mig eller be din lärare eller någon annan vuxen i skolan ta kontakt med mig. Jag har mitt rum bredvid rektorns rum. Vet du inte var det är kan någon vuxen visa dig.

 

Om du som förälder vill prata med mig eller vill att ditt barn ska träffa mig, är du välkommen att mejla eller ringa mig. Jag arbetar i Fornuddens skola tisdag, onsdag och fredag men nås per e-post och telefon alla veckodagar. Jag sitter ofta upptagen i samtal med barn eller föräldrar så det är lättast att nå mig via mejl.

 

Välkommen!


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-09-20

Högermeny

Kontakt

Skolkurator
Annelie Renberg
Postadress:
135 52 Tyresö
Besöksadress:
Parkvägen 6