Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vi erbjuder

Läroplanens grundläggande demokratiska värderingar ska ligga som grund för allt arbete på fritidshemmet.

Vi erbjuder:
mångsidighet, helhet och kontinuitet.

Frisk luft och rörelse som är en viktig del av elevernas vardag. Vi använder skolgården och närmiljön i möjligaste mån.

Vi använder oss av idrottshallen på skolan till lek och rörelse då vi vet att fysisk aktivitet ökar barnens välbefinnande och stärker deras självförtroende.

Drama, musik och skapande. Det finns gott om plats för kultur på vårt fritidshem. Det kan vara allt från att vi målar utomhus, drar ihop en sketch till att sjunga Singstar.

För att elevernas behov och idéer ska komma i dagen så har vi fritidsråd. Ett diskussionsforum där varje elev får möjlighet till att påverka sin tid på fritids. Det är också en bra bas för vårt demokratiska arbete.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny