Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidshem

På skolan finns ett fritidshem med 5 avdelningar, Livbojen, Udden, Paviljongen, Rodret och Fyren. Vi har ca 312 inskrivna elever. All avdelningspersonal ingår i arbetslag och deltar under dagen i skolans ordinarie verksamhet.

Fritidshemmets målsättning är att eleverna skall få en meningsfylld och trygg fritid när föräldrarna arbetar, samtidigt som föräldrarna skall känna sig trygga i vetskap om att deras barn tas om hand på ett bra sätt och får en god omvårdnad före och efter skoltid.
Grundskolans läroplan (Lgr 11) gäller också under fritidshemstiden. Vidare gäller att eleverna ska utvecklas positivt både individuellt och i grupp. Detta avser främst den emotionella och sociala utvecklingen, men även den intellektuella och fysiska mognaden måste stimuleras.

Konkret betyder det:

 • Komplettera utbildningen i f-klass och grundskolan.
 • Stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
 • Främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 • Utgå från elevernas intressen, lust och behov.
 • Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshem

 • Vi erbjuder

  Läroplanens grundläggande demokratiska värderingar ska ligga som grund för allt arbete på fritidshemmet.

 • Hålltider på fritids

  Här kan du läsa mer om tider och rutiner på fritidshemmet.

 • Frukost

  Varje morgon mellan 06:30-07:30 serveras frukost för de elever som har morgonomsorg. Här kan ni läsa om vad som serveras till frukost.

Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Våra öppettider är kl 06:30-18:00.

Kl 06:30-07:55 har Bryggan öppet för de som har morgonomsorg.
Kl 16:50 går alla avdelningar till Bryggan.

Den levande bilden av fritidshemmet

Den levande bilden av fritidshemmet