Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrasamverkan

Föräldrarna bjuds in vid läsårsstarten för att informeras om de mål som är uppsatta för året.

Varje termin sker ett erbjudande av utvecklingssamtal mellan elev, föräldrar och lärare. Vid samtalet diskuterar man tillsammans de mål som eleven ska uppnå och upprättar en individuell utvecklingsplan.
 
Förutom föräldramöten har vi särskilda tillfällen då eleverna redovisar sina arbeten. Målet är att föräldrarna ska känna sig väl informerade om vad som händer i skolan.

Ytterligare information ges till föräldrarna i form av hembrev från klasslärare, Skolledningsnytt som kommer cirka en gång i månaden.

Föräldrar är en viktig resurs i utvecklingsarbetet med barnen. Vi vill att alla föräldrar ska känna att skolan är öppen och vi välkomnar alla besök under barnens skoltid. Alla besök börjar vid expeditionen där man hämtar en besöksbricka och skriver in sig i vår besöksbok.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny