Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fornuddens föräldraförening

Ordförande:  Rita Florio Axelsson
E-post: FUD-foraldraforeningen@utb.tyreso.se
Mobil:

Varje årskurs har representanter från föräldrarna som för gruppens talan vid föräldraföreningens möten.

Mötena äger rum flera gånger per termin.
Från skolan deltar rektor och biträdande rektor.

Föräldraföreningen arbetar aktivt tillsammans med skolledningen med aktuella frågor som rör skolan.

De bidrar även ekonomiskt till diverse kulturaktiviteter för skolans elever. Ett aktivt trafikarbete tillsammans med skolans ledning bedrivs kontinuerligt.

Plats: Personalrummet på skolan


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny