Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Skola

Fornuddens skola är en låg- och mellanstadieskola med trygghet och arbetsro i fokus. Vi har ett faddersystem där treorna är faddrar till förskoleklassen och varje år har vi några samlingar för hela skolan i gymnastiksalen som bidrar till ökad trygghet och trivsel för alla. Utöver basämnena erbjuder vi även slöjd redan från åk 3. På skolan lägger vi stor vikt vid att följa elevernas läs- och skrivutveckling. Detta sker bl.a. genom ett strukturerat screeningarbete där elevernas resultat kontinuerligt följs upp.

Förskoleklass

Under året i förskoleklass jobbar vi skolförberedande. Vi jobbar enligt Bornholmsmodellen med fonologisk medvetenhet. Det innebär att vi laborerar med språket på olika sätt för att göra barnen medvetna om att allt vi säger också kan uttryckas i skrift. Vi sjunger, leker och lär tillsammans varje dag. I förskoleklassen arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans under en stor del av dagen, vilket gör att skoltid och fritidstid länkas samman på ett naturligt sätt och skapar en helhet för barnen.

Fritidshem

Till skolan hör ett fritidshem med fem avdelningar. All personal på fritidshemmet deltar också i skolans ordinarie verksamhet. Det bidrar till att ge barnen stor trygghet under hela dagen. Fritidshemmets målsättning är att ge barnen en meningsfylld och trygg fritid och lära barnen god social kompetens.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny