Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder


Trollbäckens skolors enhet arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. I vårt sätt att tänka är att vara nöjd lika med stagnation och försämring.

Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är enhetens kvalitetsredovisning. I redovisningen utvärderar vi våra mål och analyserar vad nästa steg är i vår utveckling. För oss är det viktigt att utgå från där vi befinner oss och där starta ett målinriktat arbete.

Uppföljningen sker dels  i enhetens utvecklingsgrupp och i arbetslagen samt  klassråd och i elevråd  tillsammans med barn och elever. Via föräldrarådet får aven föräldrarna möjlighet att delta i detta viktiga arbete.

 


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07