Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Forntiden

Forntiden är ett stort arbetsområde som sträcker sig från tidiga stenåldern vidare till järnåldern och vikingatiden i Norden. Eleverna i åk 3 har arbetat med det i många veckor och det har varit ett arbete fyllt av ny kunskap och kreativitet!

På väggen hänger alla tre gruppernas tidslinjer som sträcker sig från cirka
11 500 år före Kristus till dagens datum. Till varje tidsepok har eleverna skapat passade bilder och konstruktioner som vi satt upp under rätt årtal.

 

Forntiden

 

Tidslinjen fylldes på successivt under arbetets gång. I och med att bronsåldern och järnåldern
var betydligt kortare än stenåldern gällde att att skapa små saker, när vi kom dit.

Forntiden

I början av tidslinjen ser vi hur människorna kunde bo i grottor och liknande.

Forntiden

De tillverkade kläder av djurskinn och vapen av sten, trä och djursenor.

 

Forntiden

Ju längre tiden gick desto mer avancerade blev deras vapen.

Forntiden

Under värmetiden behövdes inga varma djurskinnskläder, utan människorna i Norden gick troligtvis nakna.
Äpplen och andra fruktträd frodades och i de södra delarna växte det till och med vindruvor

Forntiden

Under bronsåldern började människorna rista in budskap i stenar och på grottväggar. Detta kallas hällristningar och man tror att de ofta gjordes som budskap till gudarna.
Folket trodde bland annat att ristningarna kunde ge jaktlycka eller framgång med skörden. Eleverna i åk 3 skapade sina egna hällristningar och satte upp allesammans på en stor stenhäll av papper. 

När man begravde människor under forntiden fick de med sig sina värdefullaste saker. Under bronsåldern var det så klart gärna saker av brons som lades i kistan med den döde.
Kistan gjorde man av en urgröpt trädstam som sedan grävdes ner i marken och begravdes under ett stort antal stenar.

Forntiden

En hövdingagrav.

Forntiden

Nymodigheter under järnåldern.

På järnåldern blev det allt oftare krig och människorna började bygga borgar som de kunde fly in i för att skydda sig under striderna.
Nya husdjur under järnåldern var bland annat katt, gås och höns. Det kom även nya uppfinningar av järn som förändrade livet för människorna under den tiden.
En liten uppfinning, som gjorde stor skillnad, var järnspiken.

Under den sena järnåldern uppkom skriftspråket, vilket var revolutionerande på många sätt. Med hjälp av runskriften kunde man rista in meddelanden i trä, lera eller sten.
Riktigt stora runstenar restes till minne av någon som dött eller gett sig av på en resa och aldrig kommit tillbaka.

Eleverna i åk 3 fick skapa runstenar till minne av någon de saknade eller för att hedra någon de tyckte om.

 Forntiden

Att skapa landskapet där runstenarna skulle resas
krävde samarbete och alla hjälptes åt!

 

Forntiden

Gräset skulle vara grönt och himlen blå.

Forntiden

Moln och blommor skulle det finnas också

Forntiden

Och en stor, lysande sol, så klart!

När eleverna översatt sin text till runskrift och färdigställt både runstenen och bakgrunden sattes allt upp på väggen. 

 Forntiden

Forntiden

 


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny