Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

 

Arbetsplatsbesök

Alla årskurser gör varje läsår en förfrågan om föräldrarna har möjlighet att ta emot arbetsplatsbesök eller komma till skolan och berätta om sina yrken eller annan specialkompetens.

Matråd

Matrådet består av en elevrepresentant från varje årskurs, en lärare och kökschefen. Matrådet träffas några gånger varje termin.
Syftet med matrådsmötena är att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin matsituation.
På mötena diskuteras aktuella frågor som handlar om maträtterna, miljön och utveckling, allt för att höja standarden i matsalen.

Elevråd

Elevråd med representanter från varje årskurs ger möjligheter att ta upp frågor som kommit upp på klassråden eller från något stormöte.
På elevrådsmöte, som hålls en gång i månaden, finns representanter från varje klass, skolledning och representanter ur personalen med.
Elevrådsprotokollen tas upp på klassråden och kopplas tillbaka till elevrådet.
Syftet med elevrådet är att eleverna ska vara delaktiga i skolans utveckling. Eleverna ska känna att de kan påverka och ha inflytande över sin vardag i skolan. Detta är ett led i fostran till demokratiska medborgare.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny