Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Tema matematik och fysik

På avdelningen Sälen har vi under vårterminen arbetat med olika projekt inom temat matematik och fysik där vi har haft rör och olika mått som gemensamt material.

Barnen har fått utforska och experimentera med vatten, sand, måla och klistra. Vi har öst och hällt med decilitermått, litermått, matskedar, trattar och rör i olika storlekar både i vatten och med sand inne och ute. I rören har vi också provat att släppa ner olika saker och se dem komma ut på andra sidan.

Genom detta har vi fått in mängdlära, tyngdkraft, acceleration på barnen nivå och i deras egen takt. Barnen har också fått ställa egna hypoteser.

Barnens stora intresse för dessa projekt har också legat till grund för att vi tillsammans med dem har skapat en utforskande rörvägg som alltid finns tillgänglig.

Citat från läroplanen ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” Hela det genomsyrar dessa punkter ur läroplanens strävansmål:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

matematik och fysik 

matematik och fysik

matematik och fysik

matematik och fysik

matematik och fysik

matematik och fysik

matematik och fysik


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-10-23

Högermeny