Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Späckhuggaren

Avdelning Späckhuggaren är en storbarnsavdelning där 6 pedagoger och en resurs arbetar med 42 barn födda 2012, 2013 och 2014.

SpäckhuggareVi har valt att jobba i ett stort arbetslag för att kunna möta barnens intresse och stimulera deras utforskande och lärande verkstäderna samt ta vara på olika pedagogers kompetens.

Tre dagar i veckan arbetar vi med projekt efter barnens intressen. Just nu arbetar vi med "En förskolan för var och en".

Varje vecka delar vi upp oss efter ålder i grupperna Drakarna, Monsterna och Spökerna. Där gör vi olika aktiviteter och utflykter med barnen som de får vara med och rösta fram.

Efter lunch har vi vilan där vi läser sagoböcker. lyssna på flanosagor eller ljudböcker.

Vi anser att det är viktigt att barnen har inflytande över sin vardag på förskolan.

Vår miljö är indelad i olika verkstäder: ateljé, bygg- och konstruktion, natur och djur, skapande, bibliotek, ljus, pussel och spel. I alla verkstäder är material synligt och tillgängligt för barnen. Vi är medforskande pedagoger.

Vi har även möten på förskolan där vi tar fram allas åsikter och tankar för att komma fram till ett beslut.

Telefon nr. till avdelningen är 08-5782 7816 eller 17.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-11-20

Högermeny