Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Späckhuggaren

Avdelning Späckhuggaren är en storbarnsavdelning där 6 pedagoger arbetar med 42 barn födda 2011, 2012 och 2013.

SpäckhuggareVi har valt att jobba i ett stort arbetslag för att kunna möta barnens intresse och stimulera deras utforskande och lärande verkstäderna samt ta vara på olika pedagogers kompetens.

Två dagar i veckan arbetar vi med projekt efter barnens intressen. Just nu arbetar vi med "Mitt Tyresö" då barnen visar ett stort intresse för sin miljö. Därefter blev barnen delade i tre grupper.

Varje torsdag delar vi upp oss efter ålder i grupperna Ekorrarna, Grävlingar och Älgarna. Där gör vi olika aktiviteter och utflykter med barnen som de får vara med och rösta fram.

Efter lunch har vi vilan där vi läser sagoböcker. lyssna på flanosagor eller ljudböcker.

Vi anser att det är viktigt att barnen har inflytande över sin vardag på förskolan.

Vår miljö är indelad i olika verkstäder: ateljé, bygg- och konstruktion, natur och djur, skapande, bibliotek, ljus, pussel och spel. I alla verkstäder är material synligt och tillgängligt för barnen. Vi är medforskande pedagoger.

Vi har även möten på förskolan där vi tar fram allas åsikter och tankar för att komma fram till ett beslut.

Vi som jobbar på Späckhuggaren är Elin, Marion, Elona, Ma-lou, Frida och Moa. Malin arbetar som en resurs på heltid.

Telefon nr. till avdelningen är 08-5782 7816 eller 17.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Högermeny