Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Sälen är en avdelning med barn födda 2013, 2014 och 2015. Telefonnummer till avd. Sälen är: 08-5782 78 18

SälVi arbetar för en trygg miljö där barnens självständighet blir bekräftad. Vi vill ta till vara på barnens nyfikenhet genom att dem upptäcka, utforska och pröva sig fram. Språkutveckling är något som sker i varje situation, hela tiden. Vi arbetar mycket i samlingar med sånger, sånglekar, rim och ramsor och vi läser sagor på olika sätt. Vi ser att det är viktigt att arbeta aktivt med språket under rutinsituationer.

Vi arbetar även med naturvetenskap, teknik och matematik med hjälp av litteratur som Teknikgrytan och Russinhissen.
Vi arbetar både i minder grupper och i helgrupp under den dagliga verksamheten. De mindre grupperna ger utrymme för att uppmärksamma barnen och vi får möjlighet att vara medforskande tillsammans med barnen. Arbeten i helgrupp ger möjlighet till samspel, samarbete och hänsyn.

Den fria leken är något vi värnar om då den har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Barnen bearbetar sina upplevelser och intryck och omformar deras erfarenheter i sitt utforskande av sin omvärld. I leken sker ett samspel där kommunikation och samarbete med andra barn får spelrum. Den fria leken ger barn möjlighet till att utveckla sin sociala förmåga, och även på andra områden.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-12-16

Högermeny