Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Räkan är en avdelning med 13 barn där barnen är födda -2014/2015 och 2016. På avdelningen arbetar tre pedagoger. Telefonnummer till avd. Räkan är 08-5782 78 19.

RäkaPå Räkan arbetar vi mycket med att skapa trygghet hos barn och föräldrar. Detta gör vi genom rutiner och respektfullt bemötande. Vi värnar om att ha en öppen dialog med föräldrarna, vidare arbetar vi med språkutveckling på en mängd olika sätt. I rutinsituationer, aktiviteter, samlingar och andra vardagliga situationer lyfter vi fram språk och matematik.  Vi benämner saker, räknar, pratar om former och färger, fyller ut våra meningar, uppmuntrar barnen att sätta ord på saker och ting osv. för att barnens språk ska stimuleras.  Vi läser sagor och böcker, vi sjunger, rimmar och ramsar. Vidare får barnen stifta bekantskap med skriftspråket då bokstäver, namn, ord och bilder sitter uppe lite varstans på avdelningen.

I den dagliga verksamheten arbetar vi i smågrupper för att bättre kunna uppmärksamma och hjälpa varje enskild individ. Vidare strävar vi pedagoger efter att vara medforskare och vägledare i barnens lek, aktiviteter och vardagliga situationer.

För övrigt värnar vi om lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. Leken är barns sätt att utforska sin omvärld och bearbeta intryck, upplevelser och erfarenheter. I leken utvecklas barnen socialt, känslomässigt, intellektuellt och motoriskt. Vidare utvecklar de sin förmåga att kommunicera och samarbeta med andra barn. På Räkan får barnen därför många tillfällen att leka och utforska sin omgivning såväl inomhus som utomhus.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-12-16

Högermeny