Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

 

Välkommen till Fornuddens Förskola

Mitt i det idylliska villaområdet Fornudden, ett stenkast från Fornuddsparken, ligger vår förskola. Förskolan har i dagsläget 72 barn och 13 personal.

Förskolan och skolans egna mål: 

Svensk förskola har en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska ge barnet stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som kompetent och lärande individ.

Våra statliga styrdokument är:
• Skollagen
• Läroplan för förskolan (Lpfö98)
• FN Barnkonventionen
Utöver dessa finns kommunala styrdokument.

Vår ambition är att ditt/ert barns vistelse i förskolan ska vara trivsam, stimulerande och utvecklande. I den dagliga kontakten, på föräldramöten och vid barnsamtal ser vi fram emot ett gott samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende.


Vår organisation

  • Avdelningar

    Här kan du läsa en kort presentation från varje avdelning på Fornuddens Förskola.

  • Kontaktlista

    Här hittar du alla avdelningars telefonnummer samt e-post adresser till de som jobbar på förskolan.

  • Den levande bilden av förskolan

    Här kan du följa en del av det som händer på förskolan så som speciella händelser samt se och läsa om en del av det barnen gör.

Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Högermeny