Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro

Här kan du läsa om hur Fornuddens förskola arbetar med trygghet och arbetsro.

Individnivå


Vi arbetar för en tydlig och strukturerad inskolning där varje barn har en ansvarspedagog.
Vi skapar tydliga dagsrutiner. Barnet har en egen plats. Vi uppmuntrar varje barn att lyssna och att prata. Vi arbetar med tema ”Jaget”.  Vi för regelbundna etiksamtal med barnet. Vi arbetar för ett nära samarbete med barnets föräldrar. Vi har utvecklingssamtal minst en gång per år med föräldrarna
Gruppnivå
Vi arbetar med barnen i små och stora grupper för att stärka gruppkänslan.  Vi har etiksamtal, samarbetsövningar, värderingsövningar och konflikthantering i mindre och större grupper.
Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga och förstå vikten och innebörden av enkla regler.

Enhetsnivå


Vi arbetar för att få en samsyn runt barnen och ett väl fungerande samarbete över hela enheten.
Vi strävar efter att samma vikarier återkommer för att skapa trygghet.
Förskolepersonalen strävar efter att lära känna samtliga barn på förskolan och alla känner ansvar för alla barn.  Vi arbetar för att utöka föräldrasamverkan.  Vid höstterminsstarten har vi föräldramöten då skolledningen och personalen presenterar sig och verksamheten.
Alla förskolor har en grovplanering för varje termin som föräldrarna får ta del av.

Fysisk miljö


Vi organiserar både inne- och utemiljön i syfte att skapa en trygg och säker vistelse för barnen. Miljön skall stimulera till lek. Miljön besiktigas och ses över regelbundet och förändras utifrån barnens behov.  Förskolan deltar i förberedda utrymningsövningar.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Högermeny