Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bra att veta

Det här är en samlingssida för viktig information som berör dig som förälder på förskolan.

Planeringsdagar och APT

 5 dagar/år stänger förskolan för utvärdering, planering eller fortbildning.

En gång i månaden stänger förskolan 16:00 för personal möte (APT). Datum för dessa meddelas i god tid innan.

 
Lämning och hämtning

 Det är viktigt att vi vuxna, föräldrar - pedagoger, har kontakt när ni kommer för att hämta eller lämna ert/era barn. Meddela alltid om barnet ska gå hem med någon annan än er föräldrar.


Märkning av kläder
Det underlättar för alla om barnens kläder är märkta även skor och stövlar.


Sekretess
All personal på förskolan har tystnadsplikt enligt lagen om sekretess.


Anmälningsplikt
Vi har enligt lag anmälningsplikt, en skyldighet att anmäla till socialmyndigheter om vi ser eller misstänker att ett barn far illa.


Olycksfallsförsäkring
Alla barn omfattas av Tyresö kommuns olycksfallsförsäkring.

Föräldraledighet
Vid föräldraledighet får barnet vara kvar på tidigare kontrakterad tid 30 dagar efter syskonets nedkomst. Därefter gäller 24tim/veckan som kontrakteras i samråd med förskolan.
Kontrakterad tid - Ändring av kontrakterad tid ska meddelas 14 dagar innan ny tid ska börja gälla, via e-tjänsteportalen. Meddela även pedagogerna på avdelningen.
Se vidare Regler och taxor för förskoleverksamhet och familjehem här.

 

24 timmars barn (Riktlinjer för kommunal förskolor)

Detta gäller på Fornuddens förskola:

Tisdag till fredag från kl.9:00 till 15:00 eller från kl:8:30 till 14:30

Den pedagogiska verksamheten är förlagd till tisdagar, onsdagar och torsdagar, detta för att barnen ska få en sammanhängande verksamhet utan avbrott. 

Vi pedagoger har planering på måndagar för att vi ska kunna planera och utvärdera/reflektera verksamheten för att kunna ge god kvalitet för era barns vistelse i förskolan.

Barn till föräldralediga får rätt till förskola 15 timmar (kl.9:00-14:00) tisdagar, onsdagar och torsdagar under sommarlov och jullov. Du som är föräldraledig betalar halv avgift enligt gällande taxa och du debiteras för varje hel påbörjad månad. För barn som är inskrivna i allmän förskola utgår ingen avgift under terminerna, men halv avgift under sommar- och jullov.

E-tjänsteportalen 

Tyresö kommun sattasar på e-service. E-tjänsteportalen är en servicefunktion och mötesplats för alla föräldrar, elever och pedagoger i Tyresö kommun. Syftet är att förenkla, effektivisera samt öka insyn och delaktighet.

Inloggningsuppgifter skickas automatiskt hem till föräldrar som sökt plats.
E-tjänst - din betjänt på nätet.


Sommarstängning av förskolan, samt sammanslagning av avdelningar
Under 4 veckor på sommaren slås verksamheten ihop till en öppen avdelning på Fornuddens förskola eller Sofiebergs förskola till dem barnen som behöver tillsyn. Detta gäller även under jul- och nyårsveckorna. 

Övriga sommarveckor har vi en eller flera avdelningar öppna, beroende på barnantal. Gäller även under klämdagar.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny