Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolningsrutiner

Vår ambition är att anpassa inskolningen efter varje barns behov.

Inskolning av nya barn
Inskolningarna sker företrädesvis i början på höstterminen, men kan förekomma i enstaka fall under läsårets gång.

Under inskolningen är en av föräldrarna med tills barnet är tryggt och kan lämnas. Vid senare delen av inskolningen håller sig föräldern i bakgrunden eller går undan en stund. Personalen skapar kontakt med barnet genom lek och aktiviteter.

Inskolning vid övergång mellan avdelningarna
Övergång till en ny avdelning sker i möjligaste mån i början på läsåret men kan förekomma - som undantag - vid årsskiftet.

Uppföljningssamtal
En tid efter inskolningen träffas föräldrarna och ansvarig pedagog för en utvärdering av inskolningen och barnets första tid på förskolan.
Ett samtalsunderlag lämnas ut som föräldrarna får tänka igenom inför samtalet.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Högermeny