Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldraråd

Föräldrarådet är för föräldrarepresentanter från samtliga avdelningar att träffa biträdande rektor och en personalrepresentant från förskolan. Möjlighet finns att ta upp frågor som handlar om förskolans verksamhet. Föräldrarådet äger rum 2ggr/termin.

Som vi informerade om på höstens föräldramöte så har vi på denna förskola ett föräldraråd. Där får utsedda representanter från varje avdelning möjlighet att ställa frågor samt ta upp funderingar och tankar som finns hos er föräldrar. Närvarande vid mötet är Biträdande förskolechef Elizabeth 'Liza' Lundberg samt en eller två stycken personal. Det är de utsedda representanterna som ansvarar för att driva mötet, att skriva en dagordning som ska skickas till Liza innan mötet samt skriva protokoll som förs ut till övriga föräldrar. Det är alla föräldrars ansvar att innan utsatt datum delge sina frågor, funderingar och tankar. 

Ett protokoll skrivas under mötet länken finns till höger.  Protokollet ska skickas med e-post till representanten från förskolan som sedan vidarebefordrar detta till samtliga föräldrar på förskolan samt Elizabeth 'Liza' Lundberg. elizabeth.lundberg@tyreso.se

Kom ihåg att mötet är till för er!

Representanterna är:

Räkan:
Ulf Rydin: u.rydin@gmail.com

Sälen:
Sofia Andersson: andersson.sofia.k@gmail.com

Späckhuggaren:
Ulf Rydin:            u.rydin@gmail.com
Jessica Larsson:  jessica7609@hotmail.com 

Det vore bra om man är två representanter på varje avdelning i fall att någon inte kan.

Med vänliga hälsningar personalen.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2018-01-05