Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ishallar och isbanor

Det finns två ishallar och en isbana i Tyresö. Här tränar våra isföreningar och det finns även tider för allmänhetens åkning. Om vädret tillåter och isen bär plogas en skridskoslinga på Albysjön, på Drevviken samt på vissa skolidrottsplaner.

Allmänhetens istider

Här hittar du tider för allmänhetens åkning i Tyresös ishallar samt uterinken

Tider för allmänhetens åkning

Hitta till våra anläggningar

Sök på idrottshallar/anläggningar i vår webbkarta

 

Tyresö ishall

Tyresö ishall ligger på Tyresövallen i Bollmoradalen mellan Tyresö centrum och simhallen.
Adress: Simvägen 4
Parkering: En större parkeringsplats finns i anslutning till Tyresövallen.
Åskådarkapacitet: 600 personer
Ingångar: Publikingång finns vid entrén till Tyresövallen.
Tillgänglighet: I ishallen finns en specialdesignad iskälke, SitSkate som gör det möjligt för rörelsehindrade personer att "sittandes" åka skridskor.
Service: Föreningsdriven cafeteria.

Uterinken vid Tyresö ishall

Uterinken, som är konstfrusen, ligger på Tyresövallen mellan Tyresö centrum och simhallen. Uterinken håller öppet för föreningarnas isverksamhet och för allmänhetens åkning på särskilda tider, klicka på bildlänken till höger.
Adress: Simvägen 4
Parkering: En större parkeringsplats finns i anslutning till Tyresövallen.
Tillgänglighet: I ishallen intill uterinken finns en specialdesignad iskälke, SitSkate som gör det möjligt för rörelsehindrade personer att "sittandes" åka skridskor.
Service: I ishallen intill uterinken finns en föreningsdriven cafeteria.

Fontanahallen

Fontanahallen ligger på Trollbäckens IP.
Adress: Skolvägen 33
Parkering: En större parkeringsplats finns i anslutning till Trollbäckens IP.
Ingångar: Publikingång finns 
Service: I anslutning till Fontanahallen ligger en föreningsdriven cafeteria.

Albysjön

När isen bär på Albysjön och snön har kommit, plogas två skridskoslingor upp, 1 respektive 4 kilometer lång, samt en mindre plan för lek och sport. För de minsta finns pulkabackar med olika längd och lutning.

Läs mer om isläget på Albysjön

Drevviken

Drevvikens rundisbana är ett samarbete mellan fyra kommuner. När isen bär är den 20 km lång och har nio av- och påfarter.  

Läs mer om Drevvikens rundisbana

Naturfrusen is på skolidrottsplaner 

Vintertid spolas några skolidrottsplaner för allmänhetens åkning. Detta varierar beroende på väderlek.


Publicerad av: fritid@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-27

Högermeny