Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föreningsrådets historik

Bakgrund

Under våren 2007 åkte många av Tyresös föreningar på en konferens till Åland. Där väcktes tankarna om att föreningslivet skulle behöva ett forum för samverkan och dialog. Kommunen hade också funderat i liknande banor och i augusti 2007 tog Kultur- och fritidsnämnden beslut om att inrätta ett föreningsråd. Syftet var att ytterligare utveckla samverkansformer mellan föreningslivet och kommunen, i frågor som främst berör fritid och kultur.

Rådets bildande

Hösten 2007 kallades föreningarna till ett möte där dåvarande fritidschefen presenterade idén. Den 21 januari 2008 hade vi ett möte för att bilda Tyresö föreningsråd. En diskussion uppkom om föreningsrådets syfte och form och det fick till följd att mötets ajournerades. Föreningarna uppmanades att komma in med synpunkter och förslag. Interimsstyrelsen sammanställde dessa och gjorde ett antal förändringar i stadgarna och verksamhetsplanen. Den 21 april 2008 sammankallades föreningarna till ett nytt bildandemöte. De närvarande föreningarna röstade igenom förslaget för att ett föreningsråd skulle bildas och en ny interimsstyrelse bildades. I mars 2009 hölls ett årsmöte där en ordinarie styrelse valdes.

Verksamhet

Föreningsrådet samarbetar med Tyresö kommun bland annat kring Tyresöfestivalen, där föreningarna har möjligheter att visa upp sina verksamheter.

Föreningsrådet arrangerar också utbildningskvällar för föreningarna, politikerträffar med mera.


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Högermeny

Kontakt

Föreningsrådets ordförande
Anita Jonsson