Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föreningsliv i Tyresö

I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över 200 föreningar har verksamhet inom kommungränserna. Är du intresserad av att gå med i någon förening kan du söka i föreningsregistret. Där finns idrotts- och friluftsföreningar, kultur- och hobbyföreningar och föreningar inom det sociala området.

Tyresö kommun stöder föreningslivet med subventionerade lokaler, ekonomiska bidrag, föreningsstipendium, kopieringsmöjligheter och kostnadsfri marknadsföring. Kommunen anordnar också utbildningar, kurser och föredrag inom områden som är intressanta för föreningarna.

Tyresö föreningsråd är en sammanslutning av föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet i Tyresö. Rådet arbetar för att föreningslivet i Tyresö ska utvecklas på ett positivt sätt genom samverkan mellan kommunens förvaltningar och anslutna föreningar.

 Profilbildfotboll

Glada lirare i en av Tyresös fotbollsföreningar.

 Tyresöspelet2010

Tyresö Teaterförening spelar gärna upp på sommaren.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-10

Högermeny

Kontakt

Fritid och friluft

Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
Tyresö centrum, biblioteket

Politiskt ansvar

Kontakt

Kultur och bibliotek

Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7
Tyresö centrum, biblioteket

Politiskt ansvar