Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

ÄNDAMÅL

Från kommunens synpunkt är det angeläget att föreningarna kan erbjuda ett så stort och varierat utbud av aktiviteter som möjligt.
Syftet med bidraget är att stimulera barn- och ungdomsaktivitet inom föreningslivet.

VILLKOR

Ansökande förening ska uppfylla villkoren i de allmänna bestämmelserna (se Regler för föreningsstöd). Dessutom gäller följande:

Bidrag utgår för genomfört deltagartillfälle i sammankomst i vilken minst tre deltagare i åldrarna 7-20 år deltagit.
Ansvarig ledare ska finnas och ha fyllt minst 13 år det kalenderår aktiviteten pågår.
Sammankomsten ska omfatta minst 60 minuter.
En gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt ska ske.
Samma person kan delta endast i en bidragsgrundande sammankomst per dag och förening.
En gemensam avslutning ska förekomma.


BIDRAGETS STORLEK

Bidrag utgår med av kultur- och fritidsnämnden fastställda belopp per deltagare och närvarotillfälle. Högst en aktivitet per dag.  

ANSÖKAN

Närvarorapportering och ansökan ska ske via Aktivitetskort på Nätet (ApN). Det är ett internetbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ansöka om Lokalt aktivitetsstöd (Lok).

Ansökan för perioden 1 januari - 30 juni ska vara fritidskontoret tillhanda senast 25 augusti och motsvarande ansökan för 1 juli - 31 december senast 25 februari.

Kopia av ansökan och närvarostatistik ska förvaras under minst fyra år, och på anfordran uppvisas i sin helhet för fritidsenheten.

Hur fungerar Aktivitetskort på Nätet (ApN)?

Läs mer om hur det går till här


Publicerad av: fritid@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-04-19

Högermeny

Relaterad information