Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ekonomiskt stöd

Här kan du läsa om de bidrag som Tyresö kommun stöder föreningslivet med.

Tyresö har många aktiva föreningsmedlemmar. En meningsfull och rolig fritid är en viktig del för att invånarna ska trivas. Från kommunens synpunkt är det angeläget att underlätta för föreningarna så att de kan erbjuda ett så stort och varierat utbud av aktiviteter som möjligt. Därför stöder kommunen föreningarna med olika sorters bidrag och föreningsstipendier. Det finns olika krav som ska uppfyllas för att man ska få ta del av bidrag och subventioner, läs mer om det under rubrikerna nedan.

Föreningar inom det sociala området, till exempel handikappföreningar, kan söka bidrag via socialförvaltningen.


Bidrag och ekonomiskt stöd till föreningar i Tyresö

 • Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

  Syftet med bidraget är att stimulera barn- och ungdomsverksamheten. Sista ansökningsdagar för att söka aktivitetsstöd är 25 augusti och 25 februari.

 • Lokalbidrag

  Lokalbidrag utgår till föreningar som använder lokaler avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Senaste ansökningsdag för lokalbidrag är den 1 december.

 • Fria och subventionerade lokaler

  Föreningar som uppfyller särskilda krav har möjlighet att använda kommunala lokaler utan kostnad eller till subventionerat pris. Ansökan om säsongsabonnemang ska insändas före 31 oktober eller 31 mars.

 • Kulturbidrag - bidrag till enstaka kulturarrangemang

  Bidraget kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober.

 • Föreningar inom det sociala området

  Ideella föreningar inom socialtjänstens område kan söka ekonomiskt stöd från socialnämnden. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

 • Projektbidrag

  Projektet ska vara tidsbegränsat och riktas till barn och ungdomar. Bidraget kan sökas löpande under året.

 • Kulturstipendier

  Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

 • Kultur- och idrottspriser

  Tyresö kommun vill uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för Tyresö.

Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-03-06

Högermeny

Relaterad information