Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Klasser

Vi har en stor klass per årskurs från år 1-6. Varje klass delas upp i två eller fler grupper under skoldagen. Varje klass har två klassrum och två lärare knutna till sig. Varje klass har två basgrupper och varje basgrupp har en lärare som mentor. Under skoldagen undervisar lärarna i de ämnen de är behöriga i. Detta innebär att alla elever i en årskurs har samma lärare i exempelvis matematik, men alla elever i klassen har inte matematik samtidigt. Vi tror på detta sätt att arbeta även i yngre åldrar, men det är alltid elevernas behov som styr när vi delar in grupper och ser vi att en grupp mår bättre av att ha samma lärare hela dagen så är det så vi väljer att arbeta.

 

Vi ser en stor vinst i att eleverna får träffa behöriga och ämnesengagerade lärare redan i tidig ålder. Vi tror att kunniga och entusiastiska lärare ger kunniga och intresserade elever. I de yngre åldrarna stannar eleverna i sina basklassrum medan eleverna i de i de äldre åldrarna byter mellan två klassrum utifrån vilket ämne de har undervisning i.

 

Förutom lärarna finns även fritidspersonal knuten till klasserna under skoldagen. Vi ser en stor styrka i att lärarna och fritids tillsammans bildar team som kan samarbeta runt verksamheten och kring eleverna i klassen. Att det är flera vuxna som arbetar tillsammans kring klassen ger fler trygga punkter för eleverna att knyta an till. 


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny