Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Välkomna till Fårdalas fritidshem

Under fritidstiden arbetar vi i åldersövergripande arbetslag. Detta för att ge eleverna möjlighet att knyta kontakter över åldersgränserna, öka kompetensen i varje arbetslag och skapa en större möjlighet till ett varierat utbud av aktiviteter.

 

Fritidshemmet leds av biträdande rektor som träffar samtliga arbetslag varje vecka. Alla våra fritidsarbetslag har samma grundstruktur gällande hur eftermiddagen är organiserad. Det finns tre övergripande områden för hela verksamheten där varje område är knutet till det centrala innehållet och förmågorna i läroplanen. Varje arbetslag gör sedan egna pedagogiska planeringar för sin verksamhet utifrån verksamhetens behov och elevernas intressen och önskningar. De områden vi arbetar utifrån är; Lek och rörelse, Spela och Bygga och Estetisk verksamhet. Förutom dessa aktiviteter kommer sedan fri lek, utflykter och elevvalda aktiviteter till.

 

Dagsstruktur för fritidshemmet:

Morgonrutiner

06:30 Öppning i Gula längan

07:30 Frukost serveras i matsalen

07:50 Klassrummen öppnas

08:00 Skoldagen börjar

Mellanmål

13:30-15:00 År F-2 äter i matsalen och år 3-6 äter på avdelningarna

Stängningsfritids

Börjar 16:30 och är i förskoleklassens lokaler i Gula längan

18:00 Fritidshemmet stänger (måndag-fredag)


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Högermeny

Telefonnummer

Telefonnummer

Fritids år Fklass
070-488 93 64
 
Fritids år F-1
070-169 83 17
 
Fritids år 2-3
070-169 83 18
 
Gula Villan
070-169 83 19
 
Fritids år 4-6
070-169 83 15
 
Öppnings & stängning
070-169 83 18
 

Kontakt

Barn och Utbildning

Bitr. rektor
Jenny Karlsson
Postadress:
135 42 Tyresö
Besöksadress:
Akvarievägen 2