Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

Enheten Fårdala skola

Rektor: Ulrika Mjörud

Biträdande rektor Jenny Karlsson

Skolform: Förskoleklass, grundskola år 1-6 samt fritids

Elevantal läsåret 17/18

Förskoleklass:  45 elever 
Grundskola år 1-6: 239 elever
Fritidshem: 214 elever


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-08-08

Högermeny