Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygga elever

Trygga elever:

Ett stort fokus på Fårdala skola är att våra elever skall trivas på skolan och känna sig trygga när de är här. För att åstadkomma detta arbetar vi med många olika insatser. Vi har Trygghetsgruppen som arbetar utredande och förebyggande kring kränkning och mobbing. Vi startar varje läsår med värdegrundsveckor och har återkommande arbetspass med värdegrundsfrågor under läsåret. Skolan har ett väl fungerande faddringsarbete som ett led i att skapa en relation mellan yngre och äldre elever. Under rasttid och under utetiden på fritids finns det en rast-grupp som arrangerar olika lekar och aktiviteter i syfte att fånga upp de barn som annars skulle gått ensamma, men även för att minska antalet konflikter som annars kan uppstå under rasttid.

 

Trygghetsgruppen:

Trygghetsgruppen består av lärare, biträdande rektor, fritidspersonal och skolans intendent. Gruppen arbetar utredande och förebyggande. Om en elev känner sig kränkt eller om du som förälder känner oro kring ditt barn och situationer som skett på skolan kan du vända dig till Trygghetsgruppen för att få hjälp.

 

Trygghetsgruppens medlemmar

 
Intendent:
Agneta Pettersson
08-5782 98 50
agneta.pettersson@tyreso.se
 
Biträdande rektor för fritidshemmet:
Jenny Karlsson
08-5782 98 28 
jenny.karlsson@tyreso.se
 
Kurator:
Heidi Kalaja
heidikajala@utb.tyreso.se

Barnskötare:
Anette Ågnell
anette.agnell@utb.tyreso.se
 
Vaktmästare 
Gabor Molnar
08-5782 99 67
gabor.molnar@tyreso.se
 

Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny