Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

EHT-TEAM

Skolan har ett EHT-team* som består av rektor, specialpedagog, speciallärare skolsköterska, psykolog och kurator. EHT-teamet träffas varje vecka och arbetar huvudsakliga med nuläge/insatser kring elever och med förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet fokuserar på att utveckla de strukturer vi har i skolan gällande elevhälsoarbete, att stötta lärarna i att utveckla arbetet i klassrummet och i fortbildningsinsatser.

 

Varje årskurs har en representant från EHT-teamet knutet till sig och dessa träffas på regelbunden basis för att stämma av kring pågående och framtida insatser kring eleverna i klassen. Förutom dessa regelbundna avstämningar kring kunskapsinhämtning och mående så har skolan även klasskonferenser en gång per termin där större delen av teamet deltar.

 

Bra för dig som förälder att veta är att skolsköterska, skolpsykolog och kurator lyder under en annan typ av sekretess än skolans personal. Om du tar kontakt med någon av dem kan de inte föra er information vidare till skolan om ni inte ber dem göra det.  

 

Rektor:
Ulrika Mjörud
08-5782 98 13
ulrika.mjorud@tyreso.se

Bitr. rektor
Jenny Karlsson
08-5782 98 28
jenny.karlsson@tyreso.se
 
Speciallärare:
Ulla Forsberg
ulla.forsberg@utb.tyreso.se 
Marie Thörn
marie.thorn@utb.tyreso.se
Hanna Österman 
hanna.osterman@utb.tyreso.se

Skolsköterska:
Anna Zaar
08-5782 94 39
anna.zaar@tyreso.se
 
Skolpsykolog:
Ann-Sofie Wallenborg
ann-sophie.wallenborg@tyreso.se
 
Kurator:
Heidi Kalaja
heidi.kajala@utb.tyreso.se

Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-03