Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Välkommen till Fårdala skola!

På Fårdala skola har vi cirka 290 elever från Förskoleklass till år 6. Skolan består av flera låga byggnader som inramar vår skolgård. Vi finns nära Tyresö centrum och har förmånen att lätt kunna ta del av centrala Tyresös utbud så som olika idrottshallar och bibliotek samtidigt som vi också har nära till vacker natur.

 

Vi arbetar i storklasser vilket i praktiken innebär att varje årskurs bildar en stor klass som sedan delas upp på två eller fler grupper i undervisningen. Varje årskurs har ett lärarpar knutet till sig. Lärarparen undervisar alla elever i några ämnen var.

 

På fritids har vi fyra arbetslag; Förskoleklass, år 1-2, år 3-4 och år 5-6. Majoriteten av personalen som arbetar på fritids arbetar även i klasserna under skoldagen.

 

Fårdala skola är en liten skola där trygghet, gemenskap och glädje står i fokus. Vi har ett väl utvecklat faddringssystem som är mycket uppskattat av våra elever och vi har ett antal heldagsaktiviteter under året där alla elever och all personal deltar. Varje läsår startas med värdegrundsveckor där vi arbetar med den kultur vi vill ha på skolan och med gruppstärkande övningar.

 

Skolan har sedan flera år tillbaka elevledda utvecklingssamtal. Detta är ett led i att öka elevernas delaktighet och att göra dem till ägare av sitt eget lärande.

 

 Utvecklingslustan är stor, både hos elever och personal och detta märks i ständigt pågående utvecklingsprojekt som pågår på skolan.

 

Skolan har en god täckning med datorer och Ipads och under kommande läsår kommer vi att utöka antalet ytterligare. Vi arbetar kontinuerligt med digital kompetens och med medvetenhet kring vad som händer på internet.


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-16