Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Arbetet med konfliktlösning och trygghet i skolan – skolans uppdrag och ansvar!

Publicerad den: 2012-02-01

Skolans allra viktigaste uppdrag förutom kunskapsuppdraget är att alla elever ska känna trygghet i skolan och under fritidstid. Skolan är den miljö som eleven vistas i under större delen av sin vakna tid.

För att ditt barn ska kunna känna trygghet hos oss är det väldigt viktigt att eleverna kan lita på att vi vuxna som arbetar i skolan och ingen utomstående, tar hand om de konflikter eller bråk som uppstår under den tiden eleven är i skolan.

Tyvärr kan situationer uppstå då ni föräldrar/vårdnadshavare får information om en konflikt från ert barn eller på andra vägar än från oss personal. Om detta inträffar ber vi er att ni hör av er till en personal i arbetslaget, så att vi kan få möjlighet att reda ut situationen på ett professionellt sätt.

Samtala med ditt barns arbetslag kring hur personalen i arbetslaget resonerar kring konfliktlösning och hur de löser konflikter som uppstår mellan eleverna.

Om det är något ni undrar ber vi er kontakta personalen i arbetslaget eller någon av oss i ledningen.

Med hopp om ett gott trygghetsuppbyggande samarbete med er föräldrar!

Gunilla Petersen och Marco Suares

Biträdande rektorer


Publicerad av: marco.suares@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2012-05-16

Högermeny